Withof Merelbeke

 

Bouwvoorschriften dd. 18/11/2011

Blz. 3 van de Stedenbouwkundige vergunning
 

“De gelijkvloerse bouwlaag wordt ingericht als handelsruimte/kantoren/vrije beroepen, terwijl op de verdiepingen in totaal 30 appartementen worden voorzien. Ten behoeve van de kantoren/handelsruimtes worden bovengronds 28 autostalplaatsen en 20 fietsenstalplaatsen voorzien.

 

Brandweervoorschriften dd. 02/11/2011

Blz. 5

3.2. Toegangswegen:

Voor de gebouwen met meer dan één bouwlaag moeten de voertuigen van de brandweer ten minste in één punt een gevel kunnen bereiken die op herkenbare plaatsen toegang geeft tot iedere bouwlaag.
Daartoe moeten de voertuigen beschikken over een toegangsmogelijkheid en een opstelplaats:

- ofwel op de berijdbare rijweg van de openbare weg;
- ofwel op een bijzondere toegangsweg vanaf de berijdbare rijweg van de openbare weg en die de volgende karakteristieken vertoont:
 

- minimale vrije breedte: 4 m;
- minimale draaistraal: 11 m aan de binnenkant en 15 m aan de buitenkant;
- minimale vrije hoogte: 4 m;
- maximale helling: 6%;
- draagvermogen: derwijze dat voertuigen, zonder verzinken, met een maximale asbelasting van 13t er kunnen rijden en stilstaan, zelfs wanneer ze het terrein zouden vervormen.

 

Burenhinder

Auto's die verkeerd geparkeerd staan op de parkings kunnen NIET door de RME/VME/bewoners als argument gebruikt worden voor burenhinder.

Zie https://www.elfri.be/rechtspraak/burenhinder-misbruik-parking